Algemene Voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Brazil Abroad. Door de hele site, de termen “wij”, “ons” en “onze” verwijzen naar Brazil Abroad. Brazil Abroad biedt deze site, met inbegrip van alle informatie, instrumenten en diensten beschikbaar op deze site om u, de gebruiker, op voorwaarde van uw aanvaarding van alle bepalingen, voorwaarden, beleid en mededelingen hier vermeld.

Door het bezoeken van onze site en / of iets van ons te kopen, maakt u gebruik van onze “Service” en gaat akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ( “Terms of Service”, “Voorwaarden”), met inbegrip van de algemene voorwaarden en extra verwezen beleid in dit document en / of via een hyperlink beschikbaar. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaars en / of inhoud contribuanten zijn.

Lees aandachtig deze Algemene Voorwaarden voor de toegang tot of het gebruik van onze website. Door de toegang tot of het gebruik van een deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan kunt u geen toegang tot de site of gebruik maken van alle services. Indien deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Alle nieuwe functies of gereedschappen die worden toegevoegd aan de huidige winkel is bovendien onderworpen aan de Terms of Service. U kunt de meest recente versie van de TOS op elk gewenst moment op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om bij te werken, te wijzigen of enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden te vervangen door het plaatsen van updates en / of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de site na de bekendmaking van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van deze wijzigingen.

Deel 1 - Online store voorwaarden

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de leeftijd van de meerderheid in hun staat of provincie van verblijf of, of dat u de meerderheid in hun staat of provincie van de woonplaats of en u ons uw toestemming gegeven voor een van de mogelijk te maken hun minderjarige ten laste van deze site te gebruiken.

Je moet geen gebruik maken van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag het gebruik van de dienst, in strijd met de wet in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot wetten op het auteursrecht).

Je mag geen wormen of virussen of destructieve aard code te verzenden.

Een inbreuk op of schending van een van de voorwaarden zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

DEEL 2 – Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan iedereen die om welke reden dan ook op elk gewenst moment.

U begrijpt dat uw inhoud (niet met inbegrip van credit card informatie), ongecodeerd kan worden overgedragen en omvatten (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen en aanpassingen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. Credit card informatie wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht tussen netwerken.

U stemt ermee in niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of enig deel van de Dienst, gebruik van de Dienst of de toegang tot de dienst of enig contact op de website via welke de dienst zonder wordt geleverd uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door ons te exploiteren.

De titels die in deze overeenkomst zijn opgenomen voor het gemak en zal niet beperkt of anderszins aangetast deze voorwaarden.

DEEL 3 – juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als ter beschikking gestelde informatie op deze site zijn niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder overleg met primaire bronnen van informatie, nauwkeuriger, meer volledige of meer stroom. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie per definitie niet actueel en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om alle informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid om wijzigingen aan onze site te monitoren.

DEEL 4 – Wijzigingen in de service en prijzen

De prijzen voor onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Wij behouden ons het recht voor op elk moment om de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigen of te beëindigen.

We moeten niet aansprakelijk voor u of een derde partij voor een wijziging, prijs verandering, schorsing of stopzetting van de dienst.

DEEL 5 – Producten of Diensten

Bepaalde producten of diensten kan uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden te hebben en zijn onderhevig aan terug te keren of uitwisseling alleen in overeenstemming met onze Return Policy.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen weer zo nauwkeurig mogelijk. We kunnen niet garanderen dat de weergave van een van uw computer monitor kleur nauwkeurig zal zijn.

We behouden ons het recht, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot ieder persoon, geografische gebieden of rechtsgebieden. We kunnen dit recht op een zaak uit te oefenen per geval. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of de prijsstelling van producten zijn onderhevig aan veranderingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om een product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst die op deze site is vrij van verbood.

We garanderen niet de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of ander materiaal gekocht of verkregen door u aan uw verwachtingen voldoen, of dat eventuele fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd.

Wij bieden producten aan van een derde partij, Acai Benelux BV en de kwaliteit van de producten valt onder hun verantwoordelijkheid. 

 

HOOFDSTUK 6 – facturering en Account Informatie Juistheid

Wij behouden ons het recht voor om elk verzoek dat u bij ons te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, te beperken of om te bestellen per persoon hoeveelheden te annuleren, per huishouden of per bestelling. Deze beperkingen kunnen bestellingen van of onder dezelfde klant-account, dezelfde creditcard, en / of toepassingen die dezelfde facturering en / of verzendadres gebruiken zijn. In het geval dat we een verandering in of een bestelling te annuleren, kunnen we proberen om u op de hoogte contact opnemen met de e-mail en / of adres / facturering telefoonnummer dat op het moment dat het verzoek is ingediend. We behouden ons het recht te beperken of bestellingen die, naar eigen goeddunken, lijken te worden gemaakt door dealers, resellers en distributeurs te verbieden.

U stemt ermee in om rekening te houden informatie en actuele aankoop, volledig en nauwkeurig voor alle aankopen in onze winkel te bieden. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, met inbegrip van uw e-mail adres, credit card nummers en vervaldata tijdig bij te werken, zodat we kunnen uw transacties te voltooien en contact met u wanneer dat nodig is.

Voor meer informatie kunt u onze Return Policy.

DEEL 7 – Optie Tools

Wij kunnen u voorzien van toegang van derden ferramenas die niet controleren of enige controle of inbreng.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij de toegang tot dergelijke instrumenten “met hen zijn” en “zoals beschikbaar” zonder enige garanties, voorstellingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. We hebben geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houden met uw gebruik van de optionele hulpprogramma’s van derden.

Elk gebruik door u van de optionele instrumenten aangeboden via de site is geheel op eigen risico en je moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en stemt in met de voorwaarden waaronder hulpmiddelen worden verstrekt door de desbetreffende leverancier(s)van derden (s).

Het kan ook in de toekomst, bieden nieuwe diensten en / of functies via de website (met inbegrip van de introductie van nieuwe instrumenten en middelen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten moeten ook onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

Hoofdstuk 8 – Derde Links

Bepaalde producten, content en diensten beschikbaar via onze service kunnen materialen van derden.

Links van derden op deze site kan u naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de behandeling en beoordeling van de inhoud of de juistheid en we kunnen niet garanderen en noch zijn aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig materiaal of sites van derden, of voor enige andere materialen, producten of diensten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transacties gedaan in verband met sites van derden. Lees aandachtig de derde beleid en de praktijken en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat interactie in een transactie. Reclames, klachten, problemen of vragen met betrekking tot producten van derden dienen te worden gericht aan de derde.

Hoofdstuk 9 – Commentaar, Feedback en andere gebruiksvriendelijke Middelen

Indien, op ons verzoek, je bepaalde specifieke inzendingen verzenden (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder ons verzoek, om u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere stoffen, ook online, via e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk, ‘opmerkingen’), gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder enige beperking, te bewerken, te kopiëren, te publiceren, te verspreiden, te vertalen en anders gebruiken in elk medium opmerkingen die u uit naar ons. Wij zullen geen enkele verplichting (1) Om een reactie achter in het vertrouwen te behouden; (2) tot vergoeding van eventuele opmerkingen; of (3) te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar we hebben geen verplichting om toezicht te houden, te bewerken of verwijderen inhoud die bepalen we in onze eigen goeddunken zijn onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend of in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden of deze Voorwaarden service.

U stemt ermee in dat uw commentaar op enig recht van een derde partij, met inbegrip van auteursrecht, merkenrecht, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten niet zal schenden. U gaat er verder gaat ermee akkoord dat uw commentaar niet lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen zal bevatten, of bevat geen computer virussen of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of gerelateerde website zouden kunnen beïnvloeden. Je kunt geen gebruik maken van een vals e-mailadres, doen alsof ze iemand anders dan jezelf te zijn, of op andere wijze misleiden ons of derde partijen over de oorsprong van elk commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen te maken en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.

DEEL 10 – Persoonlijke Informatie

Uw inzending van persoonlijke gegevens door de winkel wordt geregeld door ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te zien.

DEEL 11 – Fouten, onjuistheden en omissies

Af en toe is er informatie op onze website of dienst die typfouten, onjuistheden of omissies bevat kan betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendkosten, transporttijden en beschikbaarheid kunnen zijn. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren en te wijzigen of te actualiseren informatie of bestellingen te annuleren indien gegevens op de Service of enige gerelateerde website onjuist is te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw aanvraag hebt ingediend ).

Wij aanvaarden geen verplichting tot het bijwerken, wijzigen of verduidelijken in de Dienst of andere gerelateerde website, inclusief, zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen opgegeven updaten of datum toegepast in de Dienst of andere gerelateerde website te vernieuwen, moeten worden genomen om aan te geven dat alle informatie in de Service of enige gerelateerde website is aangepast of vernieuwd.

DEEL 12 – Verboden Gebruik

In aanvulling op andere verboden zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, bent u verboden gebruik te maken van de site of de inhoud ervan: (a) voor enig onwettig doel; (B) om anderen te werven om te presteren of deelnemen aan onwettige handelingen; (C) de schending van internationale, provinciale, nationale of federale regelgeving, regelgeving, lokale wet- en regelgeving; (D) inbreuk maken op of schenden onze intellectuele eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten van derden; (E) te treiteren, mishandeling, belediging, kwaad, belasteren, laster, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap; (F) aanwezig valse of misleidende informatie; (G) te sturen of te verzenden virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op geen enkele manier invloed op de functionaliteit of de werking van de Dienst of gerelateerde website, andere websites, of op het internet; (H) te verzamelen of volgen van de persoonlijke gegevens van anderen; (I) om spam, phishing, pharm, voorwendsel, spin, kruipen of schrapen; (J) voor een obscene of immorele doeleinden; of (k) te bemoeien met of omzeilen van de echtheidskenmerken van de Dienst of enige gerelateerde website, andere websites, of het internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of gerelateerde website voor het overtreden van een van de verboden gebruik te beëindigen.

DEEL 13 –  Garantieuitsluiting; Aansprakelijkheidsbeperking

Wij garanderen niet, te vertegenwoordigen of te rechtvaardigen het gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zijn.

We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen bij de dienst gebruik nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn

U stemt ermee in dat van tijd tot tijd kunnen we de service te verwijderen voor onbepaalde tijd of te annuleren op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan u.

U uitdrukkelijk overeen dat uw gebruik van of het niet kunnen gebruiken, de service is op eigen risico. De service en alle producten en diensten aan u geleverd door middel van zijn dienst (behalve zoals uitdrukkelijk door ons) verstrekt ‘as is’ en ‘zoals beschikbaar’ voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare hoeveelheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-schending.

In geen geval mag het slot Brazilië, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, speciale of indirecte schade, van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking, winstderving, verlies aan inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, de kosten van vervanging of een soortgelijke schade dan ook, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anders, als gevolg van het gebruik van een van de diensten of producten verkregen met behulp van de dienst, of voor een andere betrekking had op geen enkele manier om het gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs wanneer vooraf geïnformeerd over hun mogelijkheden. Sommige staten of rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, in dergelijke landen of jurisdicties, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

DEEL 14 –  Schadevergoeding

U gaat ermee akkoord te vrijwaren, verdedigen en te vrijwaren onze dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten die door verwijzing opgenomen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

Wij bieden producten aan van een derde partij, Acai Benelux BV en de kwaliteit van de producten valt onder hun verantwoordelijkheid. 

DEEL 15 –  Onafhankelijkheid

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling echter van toepassing voor zover maximaal is toegestaan door toepasselijke wetgeving, en de niet-afdwingbare gedeelte zal scheidbaar deze gebruiksvoorwaarden geacht, wordt die bepaling niet van invloed de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige overige bepalingen.

DEEL 16 – Opzegging

De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen die vóór de einddatum moet de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden te overleven.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn effectief, tenzij en totdat deze wordt beëindigd door u of ons. U kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te melden dat u niet langer wenst om onze diensten te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.

In ons eigen goeddunken in de steek laten, of we vermoeden dat je gefaald hebt, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen we ook deze overeenkomst te allen tijde te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en u aansprakelijk blijft voor alle bedragen tot en met de datum van beëindiging; en / of op grond hiervan kan ontzeggen u toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan).

DEEL 17 – Volledige Overeenkomst

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen afstand doet van dit recht of bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden en alle operationele beleid of regels gepost door ons op deze site of met betrekking tot de dienst vormen de gehele overeenkomst en alle afspraken tussen u en ons en van toepassing op uw gebruik van de Dienst, vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Terms of service).

Onduidelijkheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden mag niet worden opgevat tegen de partij die opgesteld.

DEEL 18 – Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden en elke afzonderlijke overeenkomsten waar wij u voorzien van de diensten wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Emanzana 9 1103AV Amsterdam.

DEEL 19 – Wijzigingen in Servicevoorwaarden

U kunt de meest recente versie van de TOS op elk gewenst moment op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken, te werken, te wijzigen of enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden te vervangen door het plaatsen van updates en veranderingen op onze site. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot de website of de Dienst na de bekendmaking van eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.

DEEL 20 – Levering

Aangezien het om een levering gaat van bevroren goederen zal het product slechts 1 maal kunnen worden aangeboden. We gaan er daarom van uit dat u op moment van levering thuis bent.

Mocht uw bestelling niet aan u kunnen worden aangeboden vanwege afwezigheid op de afgesproken tijd, dan zullen we voor de nieuwe levering opnieuw leveringskosten in rekening brengen.

DEEL 21 – Contactinformatie

Vragen over de Terms of Service moet via e-mail info@acaiamsterdam.nl naar ons verstuurd

Scroll naar boven

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.